Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

328 miliárd EUR v zlate.

328 miliárd EUR v zlate.

V Európe je len jedna krajina, ktorej obyvatelia hromadia zlato tempom, akým to dokáže len India a Čína. Je to Nemecko, ekonomický motor Európy.

Kým v ostatných krajinách sú v držbe zlata lídrami centrálne banky v Nemecku je to naopak, sú to samotní obyvatelia.

A pritom nemecká centrálna banka Bundesbank má toľko zlata, ako takmer žiadna iná centrálna banka na svete. V jej vlastníctve je 3 300 ton, čo predstavuje vyše 106 miliónov uncí. Bundesbank je so svojimi zlatými rezervami svetovou dvojkou, viac zlata má už iba americká centrálna banka FED (8 130 ton). Pre porovnanie Národná banka Slovenska má vo vlastníctve 32 ton zlata.

Samotní Nemci ale vlastnia ešte viac zlata. Oveľa viac ako ich vlastná Bundesbank a viac ako americký FED. Súkromné ​​osoby v Nemecku vlastnia neuveriteľných 8 918 ton zlata. To znamená, že pri súčasných cenách zlata na úrovni 1 144 eur za uncu vlastnia Nemci zlato v hodnote vyše 328 miliárd eur.

Výsledky prieskumu Výskumného centra pre finančné služby zo Steinbensovej Univerzity idú ešte ďalej. Relevantnosť údajov podčiarkuje fakt, že za posledných desať rokov ide už o šiesty takýto prieskum Výskumného centra, ktoré pravidelne mapuje rozsah vlastníctva zlata, ako aj samotný postoj Nemcov k zlatu.

Nemci vlastnia 4 925 ton (158 mil. uncí) zlatých mincí a tehličiek

Z celkového počtu 8 918 ton zlata vo vlastníctve nemeckého obyvateľstva údaje hovoria, že 4 925 ton (resp. 55% z celkového počtu) je vo forme fyzických zlatých mincí a tehličiek, pričom 3 993 ton je vo forme zlatých šperkov.

S celkovým počtom obyvateľov približne 82 miliónov, z ktorých okolo 70 miliónov je starších ako 18 rokov. Prieskum zistil, že 38% dospelej populácie vlastní fyzické investičné zlato vo forme zlatých mincí a tehličiek (cca 26 miliónov ľudí). Zlaté šperky vlastní 62% dospelej populácie (cca 45 miliónov ľudí).

Každý Nemec vo veku nad 18 rokov má tak v priemere 71 gramov zlata vo forme zlatých tehličiek a mincí a 58 gramov vo forme zlatých šperkov.

136 ton za rok.

V porovnaní s prvým prieskumom z roku 2010 sa súkromné ​​vlastníctvo zlata v Nemecku zvýšilo za posledných 10 rokov o približne 1 360 ton. Ročne tak Nemci nakúpia v priemere 136 ton zlata v hodnote 5 miliárd eur.

25% respondentov uviedlo, že v posledných dvoch rokoch nakúpili investičné zlato, pričom priemerná investícia bola 4 730 eur. Záujem bol hlavne o 1 uncové zlaté mince a 100g zlaté tehličky. Iba 11% respondentov prieskumu uviedlo, že v rovnakom období zlato aj predávali.

Doma alebo v banke?

Prieskum sa tiež pýtal, kde Nemci skladujú svoje zlato. Zistili, že 38,3% respondentov ukladá svoje zlato doma resp. na mieste, ktorému dôverujú. 39% uviedlo, že svoje zlato skladuje v bankových trezoroch, 5% využíva na skladovanie zlata trezory tretích strán, zatiaľ čo zvyšných 17,7% uchováva svoje zlato „inde“.

Motivácia nákupu zlata.

Viac ako 26 miliónov Nemcov starších ako 18 rokov vlastní investičné zlato vo forme zlatých tehličiek a zlatých mincí. Ide o významné číslo, a preto prieskum hľadal odpoveď prečo je fyzické zlato medzi Nemcami tak populárne. Z výsledkov je vidieť, že pretrvávajú silné spomienky na hyperinfláciu v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Boli to časy, kedy hodnotu papierových peňazí bolo možné zničiť z minúty na minútu. Spomienky na vojnu, rozdelenie Nemecka a význam aký v časoch krízy a núdze malo zlato zohrávajú rozhodujúci faktor prečo Nemci v tak veľkom počte vlastnia zlato. Cítiť tu silnú mieru osobnej zodpovednosti pri spravovaní nielen vlastného majetku, ale aj vlastnej budúcnosti a v zlých časoch vedieť sa postarať sám o seba a svoju rodinu, skôr než veriť v sľuby iných.

Záver je veľavravný. Z tých, ktorí si kúpili zlato za posledných niekoľko rokov, viac ako tri štvrtiny chce nakupovať v budúcnosti znova. A iba 7,8 percenta tých, ktorí vlastnia drahé kovy uvažujú o predaji.

Diskusia

Ing. Juraj Polák

Zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. a popredný odborník na investovanie a nákup investičného zlata a striebra na Slovensku. “Som nadšencom investičného zlata a striebra a už 8 rokov pomáham klientom získať zo zlata a striebra viac."

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest