Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Bitcoin a zlato: Konkurujú si alebo sa dopĺňajú?

Bitcoin a zlato: Konkurujú si alebo sa dopĺňajú?

Nárast cien bitcoinu bol veľkým príbehom roku 2017. Zatiaľ čo výkonnosť zlata bola v minulom roku 13%, predstavovala len zlomok z 13 násobného nárastu ceny bitcoinu. Bitcoin vznikol v roku 2009 s cieľom, aby nikto nevedel menu nijako umelo ovplyvňovať, falšovať, kontrolovať tok peňazí alebo spôsobovať infláciu. Vytvoriť paralelnú nezávislú menu. Odvtedy vzniklo ďalších niekoľko tisíc mien podobných bitcoinu. A dalo by sa povedať, že správou roku 2017 vo svete financií bolo práve objavenie digitálnych mien. Niektoré názory išli tak ďaleko, že digitálne meny môžu nahradiť zlato. Aj keď podstata zlata a bitcoinu je rovnaká – mať nezávislé, anonymné aktívum, tak rozdiely medzi nimi sú značné. Niektoré sa časom môžu zmazať, iné zasa prehĺbiť. V čom sú si teda digitálne meny a zlato podobné a v čom sa líšia?

Volatilita
Keď sa zlato používalo na krytie peňazí, cena zlata sa približne zhodnocovala o infláciu. Od kolapsu Bretton Woodskeho menového systému v 70. rokoch minulého storočia zlato v priemere zhodnotilo 10% ročne. Zatiaľ čo sa jeho cena rapídne zvýšila koncom sedemdesiatych rokov, jeho volatilita cien za posledné štyri desaťročia bola pomerne stabilná.

Bitcoin, najrozšírenejšia digitálna mena, zaznamenala v posledných rokoch rýchly rast cien – iba v roku 2017 sa zvýšil 13 násobne. Ale jeho cena bola tiež mimoriadne volatilná – desaťkrát vyššia ako cena zlata v dolároch. Veľkú volatilitu bitcoinu ukázala prudká cenová korekcia, ku ktorej došlo v polovici decembra 2017 – klesla o viac ako 40% v priebehu mesiaca.

Kým denný pohyb, teda volatilita cien zlata predstavuje od 0,5 do 1%, bitcoin sa pohybuje v priemere o 5% každý deň. To je síce dobrá správa pre investorov, ktorí sú ochotní podstúpiť značné riziko a hľadajú mimoriadne vysoké výnosy z investícií. Na druhej strane bitcoin sa od začiatku profiloval ako mena a takáto vysoká volatilita už nie je charakteristickým znakom meny, čo potenciálne obmedzuje používanie bitcoinu ako transakčného platidla.

Likvidita
Ako rýchlo predáte, alebo kúpite závisí od likvidity trhu. Inak povedané, čím je trh väčší, tým je likvidnejší. Trh s digitálnymi menami má aktuálne hodnotu viac ako 800 mld. USD. V porovnaní so zlatom je tento objem veľmi nízky. Bitcoin, ako najväčšia digitálna mena, má denný objem obchodov v hodnote 2 mld. USD . Tento objem však predstavuje menej ako 1% celkového trhu so zlatom, ktorého objem obchodov predstavuje približne 250 mld. USD. A pri ostatných digitálnych menách je hodnota objemu obchodov ešte výrazne nižšia.

screen

V čase, keď vrcholila nákupná horúčka digitálnych mien, možnosti nákupu pre potenciálnych záujemcov boli obmedzené. Platformy boli preťažené, mali výpadky a zrealizovanie obchodov sa časovo predlžovalo. V čase rýchlo meniacich sa cien, kedy je potrebné zrealizovať nákup a predaj okamžite ide o nedostatok, ktorého vyriešenie bude pre budúcnosť obchodovania s digitálnymi menami kľúčová. Aby trh bol likvidný musí rásť, prilákať veľkú masu ľudí s voľným kapitálom a pri digitálnych menách to naviac znamená aj zabezpečiť, aby bol celý systém čo najjednoduchší a čo najdôveryhodnejší aj pre ľudí, ktorí sa len ťažko orientujú vo svete informačných technológií.
Dopyt
Čím je dopyt rôznorodejší, tým je trh stabilnejší. A štruktúra dopytu po zlate je odlišná od dopytu po digitálnych menách. Dopyt po zlate tvorí z 50 – 60% dopyt po zlatých šperkoch, priemyselný dopyt tvorí cca 10% a zbytok je investičný dopyt, ktorý zahŕňa jednak špekulatívnych investorov a nás ostatných, čo v zlate hľadáme uchovávateľa hodnoty majetku. Takáto štruktúra dopytu zabezpečí, že záujem o zlato je diverzifikovaný nielen pre prípad keď sa ekonomike nedarí (vtedy rastie investičný dopyt), ale aj v dobrých časoch, kedy ľudia radi utrácajú za pekné veci (rastie dopyt po šperkoch).

Bitcoin a iné digitálne meny boli navrhnuté tak, aby boli použité ako žetóny v elektronických platobných systémoch. Rok 2017 ukázal, že dopyt po bitcoine ako forme alternatívneho platidla je oveľa menší ako investičný dopyt zo strany investorov hľadajúcich rýchly zisk. A tento jav sa potvrdil vo februári tohto roka, kedy došlo ku korekcii na akciových trhoch. Všetky digitálne meny na čele s bitcoinom sa pohybovali rovnakým smerom ako akcie. Smerom dole. Značí to jedno, digitálne meny prilákali rovnaký typ investora aký investuje do akcií. Jeho cenové správanie v tomto bode, aj keď je atraktívne pre mnohých investorov, sa zdá byť spôsobené vysokými očakávaniami návratnosti.
A to je pre bitcoin škoda, pre túto chvíľu sú totižto možnosti ako platiť bitcoinom pomerne obmedzené. Na druhej strane, ak by sa výrazne znížil špekulačný dopyt investorov hľadajúcich zisky, bitcoin by sa mohol v oveľa väčšej miere vrátiť ku svojej podstate nezávislého internetového platidla.

Ponuka
Tu by sa dali nájsť podobnosti medzi zlatom a bitcoinom. Zásoba nových bitcoinov a zlata sa každým rokom zvyšuje v obmedzenom množstve. Zásoba bitcoinov sa ročne zvyšuje o 4% a je vytvorená tak, aby pomaly klesala a okolo roku 2140 klesla až na nulu. Zlato naopak nemá stanovené ročné limity ťažby, každým rokom sa vyťaží približne 3 200 ton zlata, čo ale predstavuje len približne 1,7% z celkovej zásoby zlata, ktoré sa niekedy vyťažilo. Obmedzené množstvo sú jasne atraktívne atribúty.

screen (1)

Jedinečnosť
Zlato má históriu 7 000 rokov ako aktíva, ktoré dlhé stáročia plnilo funkciu platidla. Je vo vlastníctve centrálnych bánk, ako aj inštitucionálnych a retailových investorov. Jedinečnosť zlata nie je len v jeho fyzikálnych vlastnostiach, ale hlavne v nemožnosti umelo vyrobiť plnohodnotnú náhradu. Neexistuje iná možnosť iba sa pokúsiť zlato sfalšovať, ale to je rýchlo odhaliteľné. A v neposlednom rade, zlato je hmatateľné.

Bitcoin je vytvorený na báze technológie blockchain. Ide o technológiu, ktorej sa predpovedá svetlá budúcnosť. Bitcoin, aj keď bol prvou, nie je však jedinou digitálnou menou vytvorenou na tomto základe. Dalo by sa povedať, že nové digitálne meny vznikajú každým dňom. A každá z nich ma ambíciu poraziť tú druhú. Konkurencia vo vnútri digitálnych mien je veľká. Aktuálne je ich okolo 1 500. Ak sa bude technológia blockchain ďalej vyvíjať a zdokonaľovať je možné, že na novej technológii bude vytvorená nová digitálna mena alebo meny, ktoré nahradia tie súčasné.

Trh
Obchod so zlatom je vo väčšine krajín upravený zákonom a má svoje pravidlá. Zlaté mince sú dokonca aj zákonným platidlom. Svetu digitálnych mien a to je veľké lákadlo pre investorov, takáto právna úprava chýba. V mnohých krajinách obchodovanie funguje systémom, čo nie je zakázane je dovolené. Ale so zvyšujúcim sa záujmom o digitálne meny rastie aj pozornosť štátov. Opatrenia zo strany štátov môžu prísť náhle, tak ako sme tomu svedkami v južnej Kórey alebo Číne, kde sa zatvárali burzy. Treba poznamenať, že práve Ázia je kolískou digitálnych mien.
Menová politika je dnes kľúčovým nástrojom centrálnych bánk. Ak sa ľudia rozhodnú vykonávať transakcie v digitálnych menách namiesto papierových nekrytých mien, kontrolovali by menovú politiku menej efektívne a podkopávali by sa tak nástroje používané centrálnymi bankami na ovplyvňovanie ekonomiky. Aby sa mohli papierové peniaze tlačiť a tlačiť bez akýchkoľvek obmedzení zrušil sa zlatý štandard, ak budú digitálne meny vystrkovať príliš svoje rožky budú bez mihnutia oka regulované.

Strategické aktívum
Zlato je osvedčený efektívny investičný nástroj v portfóliách. Bol to zdroj návratnosti, ktorý konkuruje burze cenných papierov v rôznych časových horizontoch. Dobre funguje počas období inflácie, ide o vysoko likvidný, zavedený trh; a pôsobí ako dôležitá diverzifikácia portfólia. Digitálne meny toto všetko majú ešte len pred sebou a o svoje miesto musia zabojovať.
Záverom treba poznamenať, že tieto rozdiely neznamenajú, že je lepšie zlato alebo bitcoin. Je to otázka priorít, treba si uvedomiť, aké sú od vlastníctva zlata alebo digitálnych mien očakávania. A aby to boli reálne očakávania, treba mať čo najviac informácií. Dá sa povedať, že sú veľké podobnosti medzi investormi kupujúcimi zlato a digitálne meny a časť investorov má vo svojom portfóliu obe aktíva.

Diskusia

Ing. Slavomír Fogaš

Autor myšlienky pravidelného sporenia a investovania v zlate a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. "Ekonómia a finančníctvo sa vyučuje a prezentuje ako zložitá vec preto, aby tomu ľudia nerozumeli. Mojím cieľom je zrozumiteľne a jasne ukázať základy peňazí, dlhu a financií, aby sme neboli iba bezbrannými spolusediacimi v autobuse, ktorí šoférujú “ tí veľkí”.

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest