Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Cena a výkup – ako to funguje?

Cena a výkup – ako to funguje?

Exkluzívne mince môžeme rozdeliť na 2 skupiny:

  1. exkluzívne mince štandardná kvalita a
  2. exkluzívne mince s kvalitou proof.

Prvou skupinou si investičné mince, ktorých razba nepatrí medzi Proof alebo BU – teda sú razené štandardnou kvalitou. Ale ich špecifikom je, že sa ich dizajn mení každý rok. Minca môže byť exkluzívna aj vtedy, ak je v štandardnej kvalite. Napríklad ročník 1994 zlatej mince Philharmoniker (Rakúsko) má rovnakú cenu ako nová minca – 1140 EUR ale panda z roku 1994 stojí 1900 EUR. Pritom v roku razby 1994 stáli rovnako.

Pri nákupe aktuálneho ročníka je ich cena iba mierne vyššia, ako cena bežných investičných mincí, ale pri pohľade do minulosti sa situácia mení. Mince z predchádzajúcich rokov majú vyššiu cenu pri nákupe ale aj pri výkupe, ak keď v danom roku boli za bežnú cenu. Je to preto, lebo sa už v danom dizajne nebudú vyrábať.

Medzi tieto mince patria Lunárne mince z Pertskej mincovne, zlatá minca Panda, alebo špeciálne razby mincí Call of wild (Volanie divočiny) z Kanadskej mincovne alebo Queen beasts z Kráľovskej mincovne Británie.

Pár príkladov:
Zlatá minca 1 unca – Tiger 2010 z Lunárnej série sa nakupuje dnes za cenu cca 1600 EUR, aj keď v roku 2010 stála 1100 EUR. Rovnako dnes je možné kúpiť mincu zo série Call of Wild – Americký orol z Kanadskej mincovne za približnú cenu ako iné mince, ale ročník 2014 – Vlk má cenu 1500 EUR, aj keď stál v roku 2014 rovnako, ako dnes stojí Orol, keďže bola rovnaká cena zlata.

Druhou skupinou sú mince z najvyššou kvalitou razby Proof a BU, ktorých hodnota je už pri nákupe výraznejšie vyššia. Pri týchto minciach je však možné povedať, že ich cena neklesá.

Klimt

Sada zlatých mincí Klimt

Príklad mince proof:
Cena investičnej mince Krugerrand 2018 je v čase publikovania článku 1140 EUR. Proof vyhotovenie tejto mince z roku 2018 hodnote 2000 EUR.

Je to podobné ako pri spomínaných bytoch.
V každom byte sa vyspíte asi rovnako, ako aj každá zlatá minca má v prípade potreby rovnakú hodnotu zlata. Ak si kúpite dnes byt na sídlisku, jeho hodnota bude stabilná (možno z menšími poklesmi) alebo bude mierne rásť v najbližších 20 rokov. Ak si však kúpite byt v centre, ktorých je obmedzené množstvo, jeho cena bude pravdepodobne rásť rýchlejšie, ako cena štandardných bytov a pri predaji bude jeho hodnota vyššia.

Ako je to s výkupom?
Exkluzívne mince sú ako dedičstvo. Dôležitým odporúčaním je nakupovať ich na dlhšie obdobie a z dlhodobého pohľadu sú veľmi zaujímavú možnosť zhodnotenia.

Ale čo ak ich chcete predať? Hodnota týchto mincí sa skladá z dvoch časti:

  1. vnútorná hodnota kovu a
  2. exkluzívna prirážka.

Vnútorná hodnota kovu.
Ak je exkluzívna minca zo zlata a má váhu 1 unce zlata, bude mať vždy hodnotu 1 unce zlata. Ak je to životne nutné, tieto mince je možné predať vždy za každých okolnosti za minimálne cenu zlata. Veľmi často je tá cena oveľa vyššie, ale minimálne cena zlata je garantovaná. A mincovňa, ktorá túto mincu vyrazila, garantuje jej výkup.

Exkluzívna prirážka.
Touto prirážkou sa hodnotí jedinečnosť mince. Nový kupujúci pozná túto hodnotu a vie, že cena takýchto mincí je vyššia.

Čo to znamená pre kupujúceho?
Ak z nejaké extrémneho dôvodu musíte predať exkluzívne mince, ich hodnota je v cene zlata ale vyššej podľa aktuálnej situácie.

Ak však klient uvažuje o odpredaji, kde nie je tlačený časom, je vhodné nájsť kupujúceho, ktorý hľadá práve Vaše mince.

Uvediem príklad: Už spomínaná zlatá minca Tiger má aktuálnu cenu 1600 EUR. Ak sa zvažuje jej predaj, je vhodné nájsť kupujúceho, ktorý túto mincu hľadá. A keďže kupujúci pozná jej hodnotu, určite ju nepredáte za aktuálnu cenu zlata 1100 EUR, ale bude oveľa vyššie.

Toto je naša parketa.

Sme platformou na predaj a nákup exkluzívnych mincí. Nejedná sa iba o nákup nových mincí ale sme sprostredkovateľom pri predaji a nákupe exkluzívnych mincí, ktoré nie sú bežne na trhu.

Jednoducho ak bude chcieť niekto predať takúto exkluzívnu mincu alebo sadu, využijeme všetky možnosti, aby získal predávajúci čo najvyššiu cenu. A na rozdiel od spätného predaja do mincovne iba za cenu kovu bude táto cena výrazne vyššia. Rovnako to však bude výhodný nákup aj pre nového kupujúceho, pretože získa exkluzívnu mincu, ktorá pravdepodobne nie je bežne na trhu, za zaujímavú cenu.

Záver.
Nikto nevie garantovať, že ceny exkluzívnych mincí narastú o 10% každý rok alebo podobné percento. Nákup týchto mincí však predstavuje veľmi zaujímavú príležitosť, pretože niektoré mince, ktoré sú razené v aktuálnom roku majú iba mierne vyššiu cenu ako bežné investičné mince. Z dlhodobého hľadiska však okrem nárastu ceny zlata majú aj výrazne vyšší potenciál.

Diskusia

Ing. Slavomír Fogaš

Autor myšlienky pravidelného sporenia a investovania v zlate a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. "Ekonómia a finančníctvo sa vyučuje a prezentuje ako zložitá vec preto, aby tomu ľudia nerozumeli. Mojím cieľom je zrozumiteľne a jasne ukázať základy peňazí, dlhu a financií, aby sme neboli iba bezbrannými spolusediacimi v autobuse, ktorí šoférujú “ tí veľkí”.

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest