Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Čo sú exkluzívne mince?

Čo sú exkluzívne mince?

Investičné zlato a striebro má špeciálnu kategóriu tzv. exkluzívnych investičných mincí. Pri týchto minciach je možné získať z nákupu ešte viac, ako je to pri štandardnom investičnom zlate a striebre. V čom sú rozdiely a čo sú exkluzívne investičné mince?

Na tieto otázky vám dáme odpoveď v téme, ktorú sme rozdelili na 3 časti:

  1. Čo sú exkluzívne investičné mince?
  2. Exkluzivita investičných mincí – čo ju určuje?
  3. Aká je cena exkluzívnych mincí a ako funguje výkup (spätný predaj) mincí.

Časť 1 – Čo sú exkluzívne investičné mince.

Cenu zlatých a strieborných mincí ovplyvňuje hlavne cena zlata a striebra na burze. To sa týka hlavne investičných mincí zo zlata striebra. Investičné mince sa nakupujú za účelom ochrany majetku a rezervy.

Mincovne sa snažia, aby ich cena bola čo najbližšie cene zlata na burze. Preto ich môžeme v prípade rastu ceny považovať aj za vhodnú investíciu, ktorú si kupujeme na obdobie napríklad 5 rokov. Rovnaké dôvody sú aj pri kúpe investičných zlatých a strieborných tehličiek.

Exkluzívne mince.
Mincovne okrem investičných zlatých mincí vyrábajú aj exkluzívne investičné mince. Ich hodnota sa rovnako ako pri bežných investičných minciach odvodzuje od ceny zlata. Líšia sa však od bežných mincí svojou exkluzivitou. Túto exkluzivitu určuje viac vlastností, ktorým sa bližšie venujeme v ďalšej časti. Je to napríklad počet vyrazených kusov alebo špeciálne razba mincí.

Aký je v tom rozdiel?
Nie je to zberateľstvo (numizmatika) v pravom slova zmysle. Je možné to porovnať k nákupu nehnuteľnosti. Ak porovnáme dve nehnuteľnosti (byty), ktoré majú podobnú výmeru, kvalitu materiálov a vybavenie, ich cena by mala byť rovnaká. Čo však určuje rozdiel v cene, je napríklad lokalita. Niektoré byty je možné označiť za exkluzívne, lebo ich lokalita znamená, že budú mať v budúcnosti vyššiu hodnotu, ako byty, ktorých lokalita je štandardná.
To isté platí pri exkluzívnych minciach. Ich použitie a zmysel vlastníctva je rovnaký ako pri štandardnom investičnom zlate – ochrana majetku. Pri exkluzívnych minciach však navyše môže v budúcnosti ich hodnota narásť výrazne viac, pretože napríklad je ich počet obmedzený, ale majú exkluzívnu razbu. Ak tento stav nenastane, ich hodnota je rovnaká, ako je to pri štandardnom investičnom zlate.

Príklad:
Niektoré aktuálne ročníky exkluzívnych mincí, napríklad Zlatá minca Maple Leaf – ročník 2018 Zlatý orol (zo série od roku 2014), je drahšia ako štandardná mince Maple leaf 2018 o 20 Eur za 1 uncu zlata.

OROL 2018

Už ročník 2015 z tejto série stojí 1300 EUR a ročník 2016 má cenu 1250 EUR. Pritom ich nákupná cena bola približne rovnaká ako je cena zlata dnes.

Exkluzívne mince ako súčasť portfólia.
Štandardne zložené portfólio drahých kovov obsahuje rezervnú časť a investičnú časť. V rámci časti portfólia je možné nakúpiť exkluzívne mince. Či už sa jedná o aktuálny ročník s potenciálom do budúcnosti, alebo celé série z minulých ročníkov, ktorých hodnota rastie každý rok.

Diskusia

Ing. Slavomír Fogaš

Autor myšlienky pravidelného sporenia a investovania v zlate a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. "Ekonómia a finančníctvo sa vyučuje a prezentuje ako zložitá vec preto, aby tomu ľudia nerozumeli. Mojím cieľom je zrozumiteľne a jasne ukázať základy peňazí, dlhu a financií, aby sme neboli iba bezbrannými spolusediacimi v autobuse, ktorí šoférujú “ tí veľkí”.

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest