Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Čo určuje exkluzivitu zlatých a strieborných mincí?

Čo určuje exkluzivitu zlatých a strieborných mincí?

Exkluzivitu mincí určuje hlavne jedna alebo viac týchto vlastností:

 • kvalita razby a spracovanie mince,
 • mince sú v zbierke alebo sade, ktorá je jedinečná kvôli obmedzenému dizajnu mince, ktorý sa už nebude opakovať,
 • obmedzená razba s prípadným číslovaním jednotlivých mincí,
 • popularita mincí a renomé mincovne,
 • iné špecifické vlastnosti alebo prevedenie.

Všetky tieto vlastnosti majú vplyv na cenu mincí.

1. Kvalita razby a spracovanie mincí.

Kvalita razby (finish) je podrobne sledovaná hlavne pri minciach, ktoré sú súčasťou zbierok. A nejedná sa iba o investičné mince, ale všetky druhy mincí (napr. obehové eurá v peňaženke). Tzv. Scheldonová stupnica (vytvoril ju Dr. Scheldon) určuje veľmi podrobne kvalitu všetkých mincí. Pre mince z investičného zlata a striebra použijem zjednodušené stupne kvality.

Zlaté a strieborné mince sa razia v dvoch základných kvalitách razby:

 • štandardná kvalita alebo
 • vysoká kvalita.

Štandardná kvalita – bullion standard.
Každý investičná zlatá alebo strieborná minca je razená minimálne v štandardnej kvalite. Každý mincovňa dodržiava vlastné štandardy kvality a je rovnaká pri všetkých vyrazených minciach. Stroj vyrazí mincu na jeden krát a dodatočné leštenie mincí tiež prebieha strojom.

Táto kvalita sa vzťahuje aj mince, ktoré sú vykúpené mincovňou z trhu a majú starší ročník razby. Napríklad minca Philharmoniker 1 unca, rok razby 2018 má rovnakú cenu pri nákupe a výkupe ako minca Philharmoniker z roku 2002. Pri investičných zlatých minciach štandardnej kvality rok razby neovplyvňuje cenu mince.

Vysoká kvalita razby.
Medzi vysokú kvalitu razby zaradzujeme Proof a Brilliant uncirculated.

Proof – PP
Najvyššia kvalita zlatých a strieborných mincí sa volá Proof kvalita, niekedy označovaná aj ako PP. Je to najvyššia kvalita, v akej sa dajú mince vyrobiť.

Mince v proof kvalite sú razené špeciálnym lešteným razidlom a sú dodatočne ručne leštené do vysokého lesku. Tieto mince nie je možné vyberať zo svojho ochranné obalu – plastovej kapsli.

Pole mince je vysoko leštené a reliéf mince je matný. Na leštenie sa využívajú špeciálne diamantové pasty a výberové drevené leštidlá – napríklad drevo stromu čerešňa alebo juhoamerická balza. Matnosť reliéfu je dosiahnutá úpravou jemným pieskom a sklenenými guličkami, ktoré sú na reliéf striekané pod vysokým tlakom.

Pri razení dochádza k dvojitému razeniu – razidlo razí mincu 2 krát po sebe. Každý minca je vkladná do stroja ročne a razidlo je vyčistené. Leštenie a úprava jednej mince trvá viac hodín.

bullion

Prevedenie mince je vysoko kvalitné aj vďaka luxusným etuám a dodatočnému certifikátu. Razby mincí v tejto kvalite sú veľmi často obmedzené na pár 100 alebo 1000 kusov.

Alternatívou ku kvalite proof je reverse proof . Prevedenie mince je presne opačné ako pri proof – pole mince je matné a reliéf má vysoký lesk.

Brilliant uncirculated.
Je to kvalita pre investičné mince, ktoré majú vyšší lesk a dokonalejšiu povrchovú úpravu. Sú rovnako leštené ručne. Mince sú rovnako ako proof mince balené v luxusných kazetách a ochrannej kapsli.

2. Zbierky mincí a sady.

Mincovne okrem štandardných investičných mincí vyrábajú aj špeciálne investičné mince, ktoré dizajn sa mení každý rok a staršie ročníky majú vyššiu hodnotu. A nemusí ísť ani o mince vysokej kvality – proof alebo brilliant uncirculated.

Príkladom takýchto mincí môže byť čínska minca Panda, ktorej dizajn sa mení každý rok. Rovnako aj Austrálska mincovňa Perth Mint razí mince z Lunárnej série zlatých a strieborných mincí, ktoré sme predstavovali v tomto mesačníku.

Taktiež tieto exkluzívne zbierky a sady vyrábajú ďalšie mincovne (zopár príkladov):

 • Rakúska mincovňa – Zbierka zlatých minci maliara Klimta a zbierka zlatých mincí Divokých zvierat.
 • Americká mincovňa US Mint – Sada zlatých proof mince Americký orol
 • Britská mincovňa – Royal mint – Investičné mince Kráľovské beštie – Queen beasts alebo Limitované sady zlatých mincí Britannia.
 • Kanadská mincovňa – Volanie divočiny – Call of wild.
Queen beasts sada

Queen beasts sada

V ďalších blogoch budeme tieto špeciálne sady predstavovať.

3. Obmedzená razba mincí.

Mincovne zvyknú obmedzovať razbu exkluzívnych mincí nielen z dôvodu náročnej a zdĺhavej výroby, ale aj preto, aby dali minciach punc exkluzivity. Aj v tejto branži platí: Vzácne je to, čoho je málo.

Počet vyrazených kusov z jednotlivých exkluzívnych mincí je obmedzený na tisícky alebo stovky kusov. Existujú však aj špeciálne razby, kde je počet obmedzený napríklad na 11 kusov. Francúzska mincovňa Monet de Paris razí každoročne 1000 gramovú zlatú mincu, ktorej cena je približne 130 000 EUR. Počet kusov je prísne limitovaný na 11.
Nie je však 100% pravidlom, že čím menší počet, tým vyššia cena. Razba je však spolu s menom mincovne, kvalitou prevedenia a popularity mince jedným z rozhodujúcich faktorov ceny mince.

4. Popularita mincí a renomé mincovne.

Ak by sme chceli, tak aj zajtra si môžete nechať v mincovni vyrobiť vlastnú mincu podľa seba. A dokonca to môže byť iba v pár kusoch a v najvyššej kvalite Proof. Ale bude exkluzívna?

Renomé mincovne a popularita mincí zvyšuje dopyt po týchto minciach a dáva záruku kvality. Čo je však najdôležitejšie, dáva Vám istotu vyššieho záujmu o Vaše mince v budúcnosti od iných kupujúcich na trhu. Preto hlavné slovo pri exkluzívnych minciach a sadách majú najrenomovanejšie mincovne.

Vysoký relief – hrúbka – Koala

5. Iné špecifické vlastnosti alebo prevedenie.

Niektoré mince majú vlastný špecifický tvar – napríklad v tvare disku, alebo vajíčka. Prípadne je ich balenie výnimočné a netradičné. Nie je to napríklad iba obyčajná drevená etua ale etua v tvare javorového listu.
Medzi špecifické prevedenie mincí, ktoré je populárne, patrí prevedenie High relief – zvýšený reliéf. Je to zvýšenie reliéfu mince viac do priestoru na štýl 3D. Príkladom je minca Koala, pri ktorej je voľným okom viditeľné ako keby koala vystupovala z mince. Toto prevedenie býva veľmi limitované.

Diskusia

Ing. Slavomír Fogaš

Autor myšlienky pravidelného sporenia a investovania v zlate a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. "Ekonómia a finančníctvo sa vyučuje a prezentuje ako zložitá vec preto, aby tomu ľudia nerozumeli. Mojím cieľom je zrozumiteľne a jasne ukázať základy peňazí, dlhu a financií, aby sme neboli iba bezbrannými spolusediacimi v autobuse, ktorí šoférujú “ tí veľkí”.

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest