Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Dnešní mladí čelia kríze

Dnešní mladí čelia kríze

Zaujala ma štúdia Standfordskej univerzity, ktorá priniesla zaujímavé zistenie pre aktuálnu mládež a stredné ročníky. Je to možno trošku mimo finančných trhov a drahých kovov, ale je to zaujímavý výskum pre všetky vekové ročníky.

Rodičia často očakávajú, že ich deti budú zarábať viac a že budú úspešnejší ako oni. Je to prirodzené, že chcú, aby sa ich deti mali ešte lepšie, ako oni.

Standfordská univerzita však na základe výskumu zistila, že aktuálni mladí pracujúci majú oveľa menšiu šancu zarobiť podobne alebo viac, ako ich rodičia pred dvoma generáciami. Zmena je dramatická. Ľudia narodení v roku 1940 mali až 90% šancu, že budú úspešnejší ako ich rodičia. Ročníky okolo 1980 majú však už iba 50% šancu. A nejde iba o peniaze, ale aj úspech v práci a celoživotnú spokojnosť. Profesor ekonomiky Raj Chetty uvádza, že je to: „ako hod mincou, šanca je 50/50.“

Najkomplexnejšia štúdia o medzigeneračných príjmoch.

Je to síce štúdia z USA, ale je možné ju aplikovať aj u nás s tým, že vývoj je trošku viac posunutý v čase. Jednou z definícií tzv. amerického sna je lepšia životná úroveň novej generácie oproti svojím rodičom. Výskumníci porovnali príjmy domácnosti 30 ročných oproti svojím rodičom, keď mali 30 rokov a upravili dáta o infláciu, dane a pod.

Dáta ukazujú celkový pokles v príjmoch novej generácie a najväčší pokles zaznamenala stredná trieda. Muži na tom boli horšie ako ženy. Narodení v roku 1940 boli na tom lepšie ako ich otcovia v 90% prípadoch, pre mužov v roku 1984 to boli iba 41%.

Pri porovnaní sa zistilo, že hlavnými príčinami sú:

  • nižší hospodársky rast v 80. rokoch oproti rokom 50 – 60.
  • horšie rozdelenie bohatstva medzi chudobnejších a bohatších. Bohatí sú viac bohatí a chudobný viac chudobní.

Dva nové scenáre.

Výskumníci teda namodelovali dva nové scenáre. V jednom zvýšili hospodársky rast v neskoršom období na úroveň 40. rokov a druhom sa snažili o lepšie rozdelenie bohatstva a nechali hospodársky rast na úrovni 2-3% ročne. Pri vyššom hospodárskom raste sa úspešnosť novej generácie zvýšili na 62% oproti realite 50% a v druhom prípade to bolo až 80%.

Záver

Profesor Chetty vysvetlil, že aktuálne potrebujeme skôr spravodlivejšie rozdelenie hospodárskeho rastu medzi ľudí. Je to hospodársky rast, ktorý by nemal byť iba o snahe o čo najvyššie číslo, ale o tzv. rast do šírky, aby sa malo lepšie viac ľudí. Nie iba pár ľudí veľmi dobre a zvyšok priemerne. Je to veľká téma hlavne v časoch, kedy sa tešíme IBA nad stúpajúcimi číslami v ekonomike.

Ako povedal jeden z účastníkov výskumu, ktorý má iba 22 rokov: „Je to veľmi frustrujúce, pretože vidím, čo majú rodičia dali mne. Ak si mám predstaviť, že je to hod mincou, či budem alebo nebudem vedieť dať svojím deťom dobrú budúcnosti, som trošku vystrašený.“

Zdroj: www.rajchetty.com,

Diskusia

Ing. Slavomír Fogaš

Autor myšlienky pravidelného sporenia a investovania v zlate a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. "Ekonómia a finančníctvo sa vyučuje a prezentuje ako zložitá vec preto, aby tomu ľudia nerozumeli. Mojím cieľom je zrozumiteľne a jasne ukázať základy peňazí, dlhu a financií, aby sme neboli iba bezbrannými spolusediacimi v autobuse, ktorí šoférujú “ tí veľkí”.

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest