Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Heraeus sa stal 100% vlastníkom mincovne Argor Heraeus.

Heraeus sa stal 100% vlastníkom mincovne Argor Heraeus.

V apríli tohto roka bolo oznámené prevzatie švajčiarskej mincovne Argor Heraeus jedným z jej dovtedajších vlastníkov, spoločnosťou Heraeus. V posledných týždňoch bolo potvrdené úspešné spojenie.

Kto je Argor Heraeus?

Túto mincovňu nemusíme nejak zvlášť predstavovať, takže iba v krátkosti. Mincovňa bola založená v roku 1951 ako Argor SA.  Od 1973 bola plne vlastnená švajčiarskou bankou UBS (Union bank of Switzerland). V roku 1986 založila banka UBS spolu s nemeckou spoločnosťou Heraeus spoločný podnik – Argor Heraeus. Od roku 1999 do 2002 sa zmenila vlastnícka štruktúra a spoluvlastníkom Argor Heraeus sa stali rakúska mincovňa Münze Österreich (30%), Heraeus (33%) a 32,7% vlastnila nemecká banka Commerzbank.

V roku 1952 bola Argor SA prvou mincovňou, ktorá mohla raziť tehličky „Good delivery“ ako značku od Londýnskej asociácie mincovní a výrobcov zlata LBMA. A svoje renomé iba upevňovala a od roku 2002 je jednou z piatich rafinérií, ktoré určujú kvalitatívne pravidlá pri obchodoch s tehličkami „Good delivery“.

Špecifikum mincovne Argor Heraeus je, že okrem „good delivery“ tehličiek o váhe 12 kíl, ktoré kupujú centrálne banky a ktoré sa predávajú na trhu LBMA, je Argor veľmi silný v skupine bežných klientov, ktorí kupujú menšie gramáže.

Kto je Heraeus?

Heraeus group je nemecká technologická spoločnosť, ktorá je vlastnená fyzickými osobami – rodinou Heraeus. Je to najväčšia svetová firma, ktorá poskytuje výrobky z drahých kovov (okrem iných kovov) pre takmer všetky oblasti – farmácia, zdravotnícke prístroje, zubné implantáty, elektrotechnický a automobilový priemysel, hodinársky priemysel, šperkárstvo a investičné drahé kovy. Má 12 000 zamestnancov, 100 pobočiek v 38 krajinách. V roku 2016 bol obrat spoločnosti 21,5 miliardy eur a v oblasti drahých kovov 2 miliardy EUR.

Rovnako ako Argor aj priamo materská spoločnosť Heraeus vyrába tehličky, ktorých popularita je dokonca v Nemecku vyššia, ako tehličiek z Argor Heraeus. Vyrábajú celú škálu tehličiek zo zlata, striebra, platiny a paládia. Z praktického hľadiska sú tehličky Heraeus a Argor Heraeus identické.

Prečo Heraeus kúpil celý Argor?

Cena transakcie sa odhaduje na 300 miliónov EUR (neoficiálne bola vyššie), aj keď podľa finančného periodika Handelsblatt sa iba hodnota dobrého mena firmy, tzv. „goodwill“ oceňuje na viac ako 430 miliónov EUR.  Oficiálnym dôvodom je rozširovanie portfólia o jednu z najvýznamnejších rafinérií, čo zapadá do stratégie firmy Heraeus.

Neoficiálnym dôvodom je skutočnosť, že sa nad Argor Heraeus začali zlietavať „supy“ z Číny a Indie. Čína a India nakupujú drahé kovy výrazným tempom a získanie Argor Heraeus by im sprístupnilo dosah na LBMA. Nie je náhoda, že jednu z najväčších svetových rafinérií drahých kovov, švajčiarsku Valcambi, v roku 2015 prevzal najväčší producent drahých kovov v Indií Rajesh Exports, ktorý tak teraz produkuje 35% svetového zlata. A rovnako v roku 2016 kúpila japonská spoločnosť Tanaka Kikinzoku mincovňu Metalor, ktorá je svetovým lídrom v oblasti vodičov a palivových článkov, ktoré sa používajú na výrobu vozidiel na vodíkový pohon.

Veľmi častou otázkou od našich klientov je tá, ktorá mincovňa má najlepšie tehličky. Švajčiarske zlato má u nás na Slovensku ešte stále najlepší cveng. Nie je však žiadny rozdiel medzi tehličkami od Argor Heraeus, Heraeus, alebo napríklad Perth Mint alebo Münze Österreich. Spätný výkup, cena a kvalita sú na jednej úrovni.  Pomôžem si podobným porovnaním, ako keď položíte nejakému chlapovi otázku: Čo je lepšie – Mercedes, BMW alebo AUDI?

Čo vyrába Heraues. 

Co vyraba Heraeus

Diskusia

Ing. Slavomír Fogaš

Autor myšlienky pravidelného sporenia a investovania v zlate a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. "Ekonómia a finančníctvo sa vyučuje a prezentuje ako zložitá vec preto, aby tomu ľudia nerozumeli. Mojím cieľom je zrozumiteľne a jasne ukázať základy peňazí, dlhu a financií, aby sme neboli iba bezbrannými spolusediacimi v autobuse, ktorí šoférujú “ tí veľkí”.

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest