Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Rok 2016 – vydrží lacné zlato a striebro?

Rok 2016 – vydrží lacné zlato a striebro?

Skôr, ako sa budem venovať zlatu a striebru v roku 2016, poďme sa krátko pozrieť fakty a čísla v roku 2015:

Snímka obrazovky 2016-07-20 o 14.57.25

Vývoj zlata a striebra v USD.

Cena zlata v USD je od poklesu cien z prvej polovice roku 2013 v poklesnom trende. V poklese pokračovalo aj minulý rok, síce už nie v tak výraznom, ale ceny zlata v USD sa dostali k šestročným minimám. Graf znázorňuje vývoj cien zlata v USD v období nasledujúcom po poklese cien z prvej polovice roku 2013 až do konca roka 2015. (Graf na druhej strane.)

 

Vývoj zlata a striebra v EUR.

To čo nás najviac zaujíme je ale cena v eurách. Pre zlato a v podstate aj pre striebro v eurovom vyjadrení posledné 2 a pol roka roky platí, že ceny sú pomerne stabilné. To znamená, že cena nemá klesajúci a ani rastúci trend . Obchoduje sa v pásme. Dôvodom rozdielneho vývoja ceny v dolároch a eurách je oslabujúce sa euro. Graf tak znázorňuje vývoj cien zlata v EUR v období nasledujúcom po poklese cien z prvej polovice roku 2013 až do konca roka 2015.

 

Tri udalosti, ktoré v minulom roku znamenali rapídny nárast nákupov zlata a striebra

Prvá udalosť: Február 2015 – po tom čo Európska centrálna banka (ECB) ohlásila tlačenie peňazí , už tak oslabujúce euro prehĺbilo prepad. V reakcii na tlačenie nekrytých eur a jeho dopad na budúcu hodnotu eura nákupy zlata a striebra výrazne vzrástli a prvýkrát od roku 2013 dochádza k predĺžovaniu dodacích lehôt.

Druhá udalosť: Leto 2015 – Kým politici sa naťahujú ohľadne ďalších peňazí pre bezodnú studňu menom Grécko, grécke banky sú zatvorené a ľudia sa nemôžu dostať k svojim peniazom v bankách. Grécka kríza vrcholí. Odchod krajiny z eurozóny a následné obavy o budúcnosť eura zvýšili dopyt po zlate ako rezerve a poistke na rekordné úrovne. Ako vieme, Grécko peniaze dostalo, ale vieme aj to, že ich bude skôr či neskôr znova potrebovať.

Tretia udalosť: November/december 2015 – cena zlata v dolároch sa v reakcii na kozmetické (0,25%) zvýšenie úrokových sadzieb v USA dostáva krátko na šesťročné minimum. Striebro ho nasleduje. Fyzický trh je okamžite zahltený objednávkami a hlavne pri striebre platilo, že najpredávanejšie mince ako American Eagle, Maple Leaf, ale aj Wiener Philharmoniker neboli dostupné ani na objednávku.

 

Cena zlata v USD

Cena zlata v EUR

 

Rok 2016. Vydrží lacné zlato? 

Investori si už zvykli na lacné zlato a striebro a aj napriek tomu nevynechajú ani jednu príležitosť ich nakúpiť ešte lacnejšie. Svedčí o tom fakt, že každý pokles je sprevádzaný masívnymi nákupmi fyzického kovu. Či budeme aj naďalej ťažiť z nízkych cien bude ale závisieť hlavne na týchto dvoch udalostiach:

Akcie

Je to práve ten trh, ktorý môže pochovať lacné ceny zlata a striebra. A už začiatok roka napovedal, že na akciách sa tento rok bude lámať chlieb. Prepady na čínskej burze okamžite ovplyvnili hlavné akciové indexy po celom svete. Pre viaceré z nich bol januárový pokles najhorším mesia- com od roku 2008, kedy prepukla hypotekárna kríza. Zlato na to automaticky reagovala nárastom cez 5% ako v dolároch, tak aj v eurách. Rok sa síce ešte len začal, ale už pohľad na ten minulý hovorí jasne. Akciám dochádza dych. Od roku 2009, sa kontinuálny rast akcií v minulom roku zastavil, akcie už nerastú, nevytvárajú nové maximá. Je to vidieť na hlavných akciových indexoch.               

Rast akcií bol poháňaný americkou centrálnou bankou (FED) a jej politikou tlačenia lacných peňazí, tie končili práve v akciách. FED pozastavil tlačenie peňazí a tak hlavným dôvodom zaseknutia sa akcii je nedostatok nových peňazí, ktoré by ťahali akcie v raste nahor. Karavane poháňanej zotrvačnosťou dochádza dych. Dlho očakávaná korekcia na akciových trhoch by tak spôsobila situáciu podobnú tej z roku 2008, kedy investori presúvali finančné prostriedky z akcií do zlata, čo spôsobilo jeho výrazný rast.                         

Euro

Euro je pod tlakom a môže byť ešte viac, zadĺženosť krajín eurozóny rieši ECB tlačením peňazí . Tu situácia nie je nová. Čo je však nové je nekontrolovaná migrácia a tá ma byť ešte väčšia ako bola minulý rok. Aj keď o utečeneckej kríze sa zväčša hovorí ako o kríze politickej, nemusí byť ďaleko aby mala následky ekonomické. Ochrana vonkajších hraníc Schengenu nefunguje a tak prirodzene silnejú hlasy o opätovnej kontrole národných hraníc. A následkom nebude len nespokojnosť občanov čakajúcich hodiny na pasovú kontrolu. Ekonomické straty zo sťaženého obchodovania vo vnútri Schengenu budú vysoké. A aké ďalšie dôsledky by to malo pre fungovanie Európskej únie to si nikto netrúfa povedať ani potichu. To môže byť ďalšia rana pre hodnotu eura, ktorého oslabenie môže zdražieť drahé kovy pre európskych investorov.

Určite by sme boli radšej, keby sa dané udalosti tento rok nepotvrdili, ale ak áno, znamenalo by to, že si budeme môcť doplniť svoje portfólio drahých kovov aj v roku 2016 za „lacné“ ceny.

Diskusia

Ing. Juraj Polák

Zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. a popredný odborník na investovanie a nákup investičného zlata a striebra na Slovensku. “Som nadšencom investičného zlata a striebra a už 8 rokov pomáham klientom získať zo zlata a striebra viac."

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest