Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Svetový trh zlata a papierové zlato č. 2

Svetový trh zlata a papierové zlato č. 2

svetovytrhzlata (1)

V Londýne sa obchoduje s papierovým zlatom. Máme dôkazy? Priamo to nikto síce nepotvrdil, ale čísla nepustia.

V minulom článku sme vám ukázali, ako funguje trh s papierovým zlatom. Krátke zhrnutie:

  1. Ak si kúpite zlato cez banku alebo podielový fond, napríklad 1 uncu zlata, ktorá nie je fyzicky vo vašich rukách, alebo ju nemáte reálne v trezore na Slovensku, možno ide o nealokované zlato, ktoré máte v trezoroch v Londýne.
  2. V Londýne sa uskladňujú tehly o veľkosti cca 400 uncí – 12 kíl.
  3. Nealokované zlato znamená, že nie je presne určené, v ktorej veľkej 400 uncovej tehle máte vy svoju 1 uncu zlata.
  4. Čísla nám potvrdzujú, že je možné, že 1 uncu zlata v Londýne vlastní ďalší ľudia. Teda ide o papierové zlato, ktoré sa deklaruje, že ho vlastníte, ale reálne neexistuje.

Čo hovoria čísla?

Londýnska asociácia LBMA v roku 2011 deklarovala, že denný objem obchodov s nealokovaným zlatom je priemerne 6 000 ton a na konci dňa si banky vysporiadajú 600 ton zlata. To znamená ročný objem obchodov (250 pracovných dní) 1 500 000 ton. Keďže sa ročne vyťaží okolo 3 200 ton, tak v Londýne sa ročne zobchoduje (predáva a kupuje hore dole) iba nealokovaného zlata 460 krát viac, ako sa vyťaží na celom svete.

Zásoby zlata v Londýne.

Aby celý systém obchodovanie so zlatom v Londýne fungoval, v trezoroch má asociácia LBMA zlato forme 12 kilových tehličiek. To sú tehličky označované „Good delivery“. V trezoroch v Londýne je podľa údajov približne 6 500 ton zlata.

Centrálna banka UK Bank of England má z tohto objeme 4 734 ton (približne 3/4). Nie je to zlato iba Veľkej Británie, ale okrem centrálnej banky UK sa tam skladuje zlato aj pre ďalších 34 centrálnych bánk a organizácií.

Zvyšok zo skladov, 1 766 ton má LMBA a vlastnia súkromné organizácie a ETF fondy. Analytici stránky  www.bullionstar.com v roku 2016 zistili, že až   1 679 ton vlastnia ETF fondy. ETF fondy, ktoré sa orientujú na zlato, sú podielové fondy, pri ktorých keď nakúpite fond, kúpite si časť zlata vo fonde. Tieto fondy deklarujú, že vlastnia 100% zlata svojich klientov.

Snímka obrazovky 2017-04-24 o 8.57.54

Teda máme 6500 ton zlata, z ktorého je 6413 ton zlata alokovaného (Bank of England 4734 ton a ETF fondy 1679 ton) a 87 ton nealokovaného. Denne sa v Londýne z obchoduje 6000 ton zlata ale reálne existuje iba 87 ton. Je to približne 1% z celkového denné objemu obchodov.

Ako je to možné?

Je to rovnaké ako s vytváraním peňazí. Ak vložíte peniaze do banky, neznamená to, že banka vaše peniaze drží v trezore. Vy máte na účte „papierové“ peniaze, teda prísľub banky, že ak budete peniaze potrebovať, vydá vám ich.

Banka tieto peniaze „použije ďalej a množí“, pretože nepočíta, že všetci klienti budú chcieť vybrať hotovosť v jeden deň. Je to podobné ako pyramída. Rovnaké je to aj pri zlate. Je možné obchodovať so zlatom v takom množstve iba preto, lebo ho klienti nechcú fyzicky, ale stačí im papier, že ho majú.

Slavomír Fogaš.

Diskusia

Ing. Slavomír Fogaš

Autor myšlienky pravidelného sporenia a investovania v zlate a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. "Ekonómia a finančníctvo sa vyučuje a prezentuje ako zložitá vec preto, aby tomu ľudia nerozumeli. Mojím cieľom je zrozumiteľne a jasne ukázať základy peňazí, dlhu a financií, aby sme neboli iba bezbrannými spolusediacimi v autobuse, ktorí šoférujú “ tí veľkí”.

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest