Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

V Grécku sa musí nahlasovať hotovosť a obsah bezpečnostných schránok.

V Grécku sa musí nahlasovať hotovosť a obsah bezpečnostných schránok.

Grécka vláda schválila doplnenie daňového zákona. Od 1.1.2016 musia politici, štátny zamestnanci a novinári nahlásiť štátu svoj majetok, ktorý majú doma, alebo ho majú uskladnený v trezoroch bánk. Jedná sa o hotovosť, ktorá prevyšuje 15 000 EUR a šperky z drahých kovov, alebo drahé kovy, alebo diamanty, ktorých hodnota prevyšuje 30 000 EUR. Že ste o tom nepočuli? Popredná finančná televízia v USA CNBC to uviedla na svojej stránke.

V rámci podpory ekonomiky :-)

Grécke ministerstvo financií (a spravodlivosti) vyhlásilo, že toto rozhodnutie bolo prijaté v rámci podpory a rozvoja gréckej ekonomiky.  Je to nové „majetkové priznanie“pre všetkých štátnych zamestnancov, politikov a novinárov má názov – Asset declaration. Tento dokument má 56 strán a je povinný ho vyplniť každý Grék, ktorý spadá do tejto kategórie. Do hotovosti a šperkov, zlata a diamantov sa zaratúva aj majetok celej rodiny – manželky a neplnoletých detí.

V prípade, ak má občan bezpečnostnú schránku, je nutné uviesť meno a pobočku banky, kde je schránka vedená a čo je v nej. Tieto pravidlá platia aj pre bezpečnostné schránky, ktoré majú občania vedené v zahraničných bankách.   

Ako sa bude majetok ohodnocovať?

Pri hotovosti je zrejme, že jej výšku vie každý presne odhadnúť. Pri zlate, diamantoch alebo šperkoch je tento problém zložitejší. Gréci sa začali oprávnene pýtať, či sa musí uviesť odhadovaná cena, nákupná cena, alebo si majú nechať diamanty ohodnotiť.

Prečo práve politici a štátny úradníci?

Grécka vláda dostatočne nevysvetlila, prečo boli vybraté skupiny politikov, novinárov a štátnych zamestnancov. Ako jeden z dôvodov sa uvádza, že tieto skupiny sú náchylnejšie na vlastnenie tzv. „čiernych peňazí“ a mali by ísť vzorom.:-) Realita je taká, že to môžu napríklad úradníkom nariadiť zhora a vydupať si to.

Podľa znenia zákona je jednoduché požiadať napríklad súrodenca alebo rodiča, aby „čierne peniaze“ ukryl vo vlastnej bezpečnostnej schránke a preto nie je potrebné nič nahlasovať. A to každému napadne za 5 minút.

Skúška pred ostrým nasadením?

Na Cypre v roku 2013 vykonali európsky úradníci a banky test. Za pomoc bankovému sektoru chceli zdaniť vklady všetkých obyvateľov. Po protestoch si to zlízli bohatí, ktorých to bolelo menej.

Prečo to bol test? Lebo napríklad bankový sektor v Grécku a v Írsku dostal pomoc aj bez nutnosti zdaniť vklady.  Jednoducho si chceli vyskúšať tzv. bail-in banky, kde sa bude obyvateľstvo skladať na krachujúcu banku. Cyprus je malý a je možné to lepšie kontrolovať.

Záver. Alebo začiatok???

Grécka vláda uviedla, že v prípade potreby sa rozšíri povinnosť nahlasovať hotovosť a iný majetok aj na ostatných obyvateľov Grécka. Grécky ekonomický denník Enikonomia.gr na svojích stránkach uviedol, že „podľa ich zdroja z vlády je rozšírenie na všetkých obaveteľov takmer istá vec.“

Bežný Europan je otrávený z informácií o Grécku a jeho krachu, politikoch, protestoch a podobne. Preto si to hlavné média na Slovensku nevšimli (vieme iba o stránke www.hlavnespravy.sk). Alebo ste o tom čítali v niektorom médiu na Slovensku?

Diskusia

Ing. Slavomír Fogaš

Autor myšlienky pravidelného sporenia a investovania v zlate a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. "Ekonómia a finančníctvo sa vyučuje a prezentuje ako zložitá vec preto, aby tomu ľudia nerozumeli. Mojím cieľom je zrozumiteľne a jasne ukázať základy peňazí, dlhu a financií, aby sme neboli iba bezbrannými spolusediacimi v autobuse, ktorí šoférujú “ tí veľkí”.

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest