Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Zmena londýnskeho fixingu zlata

Zmena londýnskeho fixingu zlata

V auguste minulého roka skončil londýnsky fixing striebra a ani nie po roku, presnejšie 19. marca bol posledný deň , kedy prebehol londýnsky fixing zlata (London gold fixing). Skončil po 100 rokoch, ale neskončilo denné stanovovanie ceny zlata. Bol nahradený novým elek-tronickým systémom stanovovania dennej ceny zlata tzv. LBMA (London Bullion Market Association) Gold Price.

London Bullion Market Association) Gold Price

Čo bol „starý“ londýnsky fixing?

Londýnsky fixing zlata sa stanovoval 2x denne (11:30 a 16:00). Išlo o jednú cenu, pri ktorej sa stretli a teda zrealizovali obchody so zlatom v najväčšom objeme a tak táto cena bola považovaná za najadekvátnejšiu. V poslednú dobu ho stanovovali už len štyri banky, na ktorých adresu sa zniesla kritika a súdne žaloby ohľadne ovplyvňovania cien zlata. A to bol zrejme hlavný dôvod jeho konca v tradičnej podobe.

Aké zmeny prináša nový mechanizmus

Za najpodstatnejšiu zmenu je možné považovať, že ide o elektronický systém. Správcom už nie sú samotné banky a nebudú nimi ani obchodníci, ale stala sa ním tretia strana tzv. IBA (ICE Benchmark Administration). Úlohou IBA ako nového správcu je tak zabezpečiť nielen platformu elektronického aukčného systému, ale hlavne zabezpečiť jeho nezávislú správu. Naďalej sa bude LBMA Gold Price určovať 2x denne a to v rovnaký čas ako doposiaľ. Starý systém fungoval na telefonickom oznamovaní ceny bankami, kým nový spravovaný IBA bude elektronicky prijímať anonymné ponuky a dopyty. Pôjde stále o aukčný proces na konci ktorého sa stanoví jedná cena v USD, ďalej sa zverejní zoznam účastníkov aukcie ako aj celková hodnota na strane ponuky a dopytu. A či nový systém prinesie vyššiu transparentnosť, ukáže najbližší čas.

Diskusia

Ing. Juraj Polák

Zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. a popredný odborník na investovanie a nákup investičného zlata a striebra na Slovensku. “Som nadšencom investičného zlata a striebra a už 8 rokov pomáham klientom získať zo zlata a striebra viac."

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest