Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Ďakujeme za dôveru a vítame Vás.

Vaše sporenie je otvorené a na Váš email sme poslali prihlasovacie údaje k online účtu, kde si budete môcť sledovať svoje platby, nákupy a iné informácie.

Je už sporenie aktívne a môžem začať sporiť?

  1. Áno, zmluva je aktívna a môžete začať sporiť.
  2. Pre zlato funguje zberný účet vo VUB banke: IBAN: SK96 0200 0000 0031 4423 5953 a ako variabilný symbol použite číslo Vašej zmluvy. Číslo zmluvy dostanete v samostatnom emaily a slúži aj pre prihlásenie.
  3. Rámcovú zmluvu ste si otvorili on-line, tzv. „na diaľku“ s tým, že nie je nutné z Vašej strany už podpisovať „papierovú zmluvu“. Potvrdenie z našej strany – Rámcovú zmluvu a Všeobecné obchodné podmienky Vám doručíme po kontrole do Vašej emailovej schránky.
Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest