Rast ceny zlata a striebra naberie na obrátkach počas blížiaceho sa ekonomického kolapsu

Rast ceny zlata a striebra naberie na obrátkach počas blížiaceho sa ekonomického kolapsu

V časoch ekonomickej neistoty, počas celej histórie sa investori obracali na drahé kovy ako na najistejší bezpečný prístav. Zlato a striebro, so svojou vekmi overenou hodnotou a stabilitou, boli vždy považované za ochranu proti rôznym finančným turbulenciám. Podľa nedávnych analýz, by sme mohli byť čoskoro svedkami dramatického nárastu cien týchto kovov, keďže predpovede hovoria o blížiacom sa kolapse ekonomického systému USA.

Zlato a striebro sa po stáročia považujú za mimoriadne cenné aktíva kvôli svojej vzácnosti, trvácnosti, aj estetickej vábnosti. No v modernej dobe sú tieto kovy obľúbené najmä ako výnosné investičné aktíva. V čase inflácie, keď hodnota peňazí klesá, zlato a striebro často prudko rastú na cene, pretože sú vnímané ako jedineční uchovávatelia hodnoty.

Zlato je všeobecne známe ako bezpečný prístav. Počas viacerých finančných kríz a rôznych geopolitických nepokojov má jeho cena tendenciu silne rásť, pretože investori hľadajú bezpečné útočisko pre svoje peniaze.

Striebro, hoci je tiež cenné, má navyše aj široké priemyselné využitie, čo z neho robí ešte atraktívnejšiu komoditu, najmä vďaka rozvoju technologického sektora.

Ekonomický kolaps na obzore?

Analýza z portálu Bitcoin.com naznačuje, že finančný systém USA môže čeliť vážnym problémom. Masívne zvyšovanie vládneho dlhu Spojených štátov, politická nestabilita vo svete a narastajúce geopolitické napätie sú faktory, ktoré môžu viesť k vážnemu kolapsu najväčšej svetovej ekonomiky.

Pokiaľ sa tieto prognózy naplnia, zlato aj striebro by mohli zaznamenať dramatický nárast svojej ceny.

Podľa analytika zlata a bývalého bankára Egona von Greyerza „rast ceny zlata a striebra bude úzko spojený s kolapsom amerického finančného systému“. Tento analytik upozorňuje na historické paralely a argumentuje tým, že keď dôjde k ekonomickému kolapsu, dôvera investorov v tradičné meny sa extrémne zníži a poväčšine budú hľadať útočisko práve v drahých kovoch.

Inflácia a geopolitické napätie hrajú v prospech zlata

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa investori obracajú na zlato a striebro, je inflácia. Inflácia znižuje kúpnu silu meny, čo spôsobuje, že za tovary a služby platíme stále viac. Keď sa inflácia zvyšuje, investori často kupujú zlato a striebro, aby ochránili svoj majetok pred stratou jeho hodnoty.

V posledných rokoch sme boli svedkami toho, ako centrálne banky po celom svete tlačili obrovské množstvá peňazí na podporu ekonomiky. Enormná masa peňazí pritiekla do trhu počas pandemickej krízy. Novovytvorené peniaze neboli kryté žiadnou hodnotou, centrálne banky ich jednoducho vytlačili a vypustili do obehu.

Tento masívny nárast peňažnej zásoby automaticky viedol k inflácii, ktorá spôsobila, že hodnota peňazí extrémne poklesla. Investori preto v súčasnosti hľadajú pre svoj kapitál alternatívy, ako sú drahé kovy, aby ochránili svoje bohatstvo, pred nebezpečnou infláciou, ktorej vzostup hrozí v prípade, že sa vláda opäť rozhodne stimulovať ekonomiku.

Geopolitické napätie všeobecne je ďalším faktorom, ktorý môže viesť k zvýšenému dopytu po zlate a striebre. Napríklad vojnové konflikty, obchodné vojny alebo politická nestabilita môžu spôsobiť, že investori budú nervózni a budú hľadať bezpečné útočisko pre svoje peniaze.

Aktuálna situácia vo svete, vrátane ruskej invázie na Ukrajinu, napätia medzi USA a Čínou, konfliktov na Blízkom východe a politických kríz v rôznych krajinách, prispieva k neistote na globálnych trhoch. V takýchto situáciách investori často kupujú zlato a striebro, pretože tieto kovy si udržujú hodnotu aj v časoch najväčších kríz. V časoch, keď národné meny rôznych krajín sú v ohrození geopolitických vplyvov.

Ak sa predpovede o ekonomickom kolapse USA naplnia, môžeme očakávať, že ceny zlata a striebra budú prudko stúpať do výšin.

Investori by preto mali zvážiť, či pridať zlato a striebro do svojho portfólia, ako formu diverzifikácie a ochrany pred ekonomickou neistotou. Aj keď drahé kovy môžu byť volatilné a ich ceny môžu kolísať, dlhodobé držanie zlata a striebra môže poskytnúť stabilitu a to hlavne v turbulentných časoch. Rast ceny zlata a striebra v čase ekonomického kolapsu nie je nový fenomén. História nás učí, že drahé kovy vždy zohrávali kľúčovú úlohu v ochrane bohatstva počas kríz.

 

Upozornenie: Video alebo článok nie je finančnou radou alebo odporúčaním. Je to náš názor na veci okolo nás. Náš názor na peniaze, banky, zlato, akcie a iné finančné témy je výsledkom dlhodobého vzdelania a skúsenosti, ale nie sme najmúdrejší na svete a nepoznáme budúcnosť. Preto prosíme použite pri každej informácií alebo názore, ktoré získate z médií, zdravý sedliacky rozum a zvážte, či sú tieto informácie vhodné pre vás. Ak si nie ste istí, poraďte sa s viacerými odborníkmi z rôznych oblastí financií, rovnako sú naši zamestnanci v pre poradenstvo k dispozícií pre vás.

Každé investovanie alebo nákup investičného zlata a striebra je rizikové a ceny zlata a striebra môžu aj klesať. Aj keď nákup investičného zlata a striebra by nemala byť v prvom rade investícia za účelom zisku.