Zlato, ropa, kukurica. Komodity tento rok lámu všetky rekordy.

Zlato, ropa, kukurica. Komodity tento rok lámu všetky rekordy.

Rok 2024 je prelomovým rokom pre komodity. Ceny mnohých z nich dosiahli v posledných mesiacoch svoje nové historické maximá. Tento trend zapríčinili viaceré faktory. Pozrime sa bližšie na dôvody, prečo sa komoditám darí tak výnimočne dobre a na to, ktoré konkrétne komodity zaznamenávajú v tomto roku najväčší úspech.

Zlato – Bezpečný prístav v neistých časoch

Zlato je tradične vnímané ako bezpečný prístav, kam investori ukladajú svoje prostriedky v časoch ekonomickej neistoty. V roku 2024 cena zlata prelomila všetky svoje rekordy. Tento prudký nárast nastal v dôsledku viacerých významných faktorov.

Inflácia je na celom svete stále vysoká, čo znížilo kúpnu silu peňazí. Investori preto hľadajú vhodné aktíva, ktoré dokážu lepšie uchovávať svoju hodnotu. Zlato je v tomto ohľade jedným z najspoľahlivejších investičných nástrojov.

Konflikty a napätia, najmä v energeticky bohatých regiónoch, zvyšujú neistotu na trhoch. Ruská invázia na Ukrajinu a konflikt na Blízkom východe vyvolali vo svete obavy. Investori sa preto obracajú na zlato ako na stabilnú investíciu v neistých časoch.

Vidina uvoľnenia menovej politiky najväčších centrálnych bánk, ktorá sa spája so znižovaním úrokových sadzieb, taktiež prispieva k rastu cien zlata. Investori hľadajú možnosti, ako získať vyššie výnosy mimo tradičných dlhopisov alebo vkladov v bankách či v hotovostných rezervách.

Ropa a energetické komodity

Energetické komodity, a teda najmä ropa, zažívajú taktiež rapídny nárast cien. Ropa Brent a WTI dosiahli nové maximá v dôsledku niekoľkých kľúčových faktorov.

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC+) zaviedla obmedzenia produkcie, aby stabilizovala a zvýšila ceny ropy. Toto opatrenie znížilo dostupnosť ropy na trhu, čím sa automaticky zvýšila jej cena.

Po pandémii sa napokon všetky ekonomiky sveta začali postupne zotavovať. A to viedlo k zvýšenému dopytu po energiách. Prísne lockdowny a obmedzenia pohybu sa uvoľnili, čo prispelo k vyššej spotrebe palív​, keďže firmy opäť zvyšujú svoju produkciu.

V neposlednom rade, konflikty v krajinách s významnou produkciou ropy, ako sú Irán a Rusko, výrazne prispievajú k zvýšeniu cien ropy, kvôli obavám z narušenia ich dodávok do sveta.

Poľnohospodárske komodity

Poľnohospodárske komodity, ako sú pšenica, kukurica a sója, tiež dosiahli v tomto roku rekordné pohyby. Hlavné dôvody tohto nárastu však nepramenia z makroekonomiky či geopolitiky.

Nepriaznivé klimatické podmienky, vrátane sucha a záplav, výrazne ovplyvnili úrodu rôznych plodín. Nižšia produkcia znamená nižšiu ponuku a teda trhové ceny stúpajú.

Rastúci záujem o obnoviteľné zdroje energie zvýšil dopyt po poľnohospodárskych plodinách používaných na výrobu biopalív. Kukurica a sója sú kľúčovými zložkami v produkcii bioetanolu a bionafty​ a teda ich ceny prudko stúpajú. Navyše, globálna populácia stále rastie, čo samozrejme zvyšuje dopyt po potravinách a tým aj po poľnohospodárskych komoditách​.

Dôvody rekordného rastu cien komodít

Rast cien komodít je komplexný jav, ktorý je výsledkom viacerých globálnych faktorov. Medzi hlavné patria:

  1. Makroekonomické faktory: Celosvetová ekonomická neistota a inflácia tlačia investorov k bezpečným investíciám, akými sú zlato a iné drahé kovy.
  2. Geopolitické napätia: Konflikty a politická nestabilita v hlavných produkčných oblastiach energetických komodít zvyšujú riziko narušenia dodávok, čo tlačí ceny nahor.
  3. Dopyt po obnoviteľných zdrojoch energie: Prechod na zelenú ekonomiku zvyšuje dopyt po komoditách, ktoré sú kľúčové pre výrobu technológií obnoviteľných zdrojov energie, ako sú batérie a elektrické vozidlá​.

Výhľad do budúcnosti

Očakáva sa, že súčasný trend rastu cien komodít bude pokračovať, pokiaľ budú pretrvávať súčasné makroekonomické podmienky.

Ak sa inflácia a geopolitické napätia neznížia, dopyt po bezpečných prístavoch a energetických komoditách bude aj naďalej rásť. Navyše, pokračujúce investície do obnoviteľných zdrojov energie budú zvyšovať dopyt po špecifických komoditách potrebných na výrobu pokrokových technológií​.

Rok 2024 je pre komodity prelomovým rokom. Od zlata cez ropu až po poľnohospodárske plodiny, ceny komodít rastú a lámu historické maximá. Tento trend je výsledkom kombinácie ekonomických, politických a environmentálnych faktorov. Investori, ktorí hľadajú ochranu pred neistotou a infláciou, budú aj naďalej investovať do komodít, čo podporí ich ďalší rast cien.

 


Upozornenie: Video alebo článok nie je finančnou radou alebo odporúčaním. Je to náš názor na veci okolo nás. Náš názor na peniaze, banky, zlato, akcie a iné finančné témy je výsledkom dlhodobého vzdelania a skúsenosti, ale nie sme najmúdrejší na svete a nepoznáme budúcnosť. Preto prosíme použite pri každej informácií alebo názore, ktoré získate z médií, zdravý sedliacky rozum a zvážte, či sú tieto informácie vhodné pre vás. Ak si nie ste istí, poraďte sa s viacerými odborníkmi z rôznych oblastí financií, rovnako sú naši zamestnanci v pre poradenstvo k dispozícií pre vás.

Každé investovanie alebo nákup investičného zlata a striebra je rizikové a ceny zlata a striebra môžu aj klesať. Aj keď nákup investičného zlata a striebra by nemala byť v prvom rade investícia za účelom zisku.