Aktuálne Všeobecné obchodné podmienky

Aktuálne VOP sú platbné od 18.5.2024 pre pravidelný nákup sporenia v zlate a sporenia v striebre. 

Všeobecné obchodné podmienky pre postupný nákup investičného zlata - otvoriť PDF. 

Všeobecné obchodné podmienky pre postupný nákup investičného striebra - otvoriť PDF. 

Staršia dokumentácia: 

Všeobecné obchodné podmienky pre postupný nákup investičného zlata - platné do 18.5.2024 - otvoriť PDF.