Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Investičná pyramída zlata a striebra

Investičná pyramída zlata a striebra

Tak ako existuje všeobecná pyramída investovania, aj zlato a striebra má svoju „investičnú“ pyramídu. Všeobecne platí, že čím vyššie po pyramíde stúpame, je investičné riziko vyššie. Čo teda tvorí základ a čo vrchol pyramídy investovania do zlata a striebra?

Investičná pyramída zlata a striebra

Základ „investičnej“ pyramídy zlata a striebra tvoria tehly a mince vo fyzickej podobe v osobnom vlastníctve, v čo najvyššej rýdzosti a medzinárodne uznávanej kvalite. Jedine tak si zabezpečíme okamžitú premenu späť na peniaze, teda likviditu. Ide o najkonzervativnejší a najbezpečnejší spôsob investovania do zlata a striebra. Hlavný dôvod nákupu nie je dosiahnutie zisku, ale vytvorenie hotovostnej rezervy resp. poistky do budúcna.

Druhý stupeň tvoria (ne)alokované zlaté účty, bankové certifikáty na zlato a striebro. Hlavným cieľom nákupu zlata a striebra v týchto produktoch je investovanie. Zlato a striebro fyzicky nevlastníte, aj keď pri alokovaných účtoch je možnosť požiadať o fyzickú dodávku. Zlato a striebro je ale po celý čas v správe banky resp. fondu. Od tohto stupňa pyramídy hovoríme teda už iba o papierovom zlate a striebre. A to preto, že fyzicky neexistuje a máte ho len na papieri, resp. v elektronickej podobe vedené na účte. Riziko sa zvyšuje nielen preto, že zlato a striebro nevlastníte vy osobne, ale aj kvôli prípadnému krachu správcovskej spoločnosti.

Tretí stupeň pyramídy tvoria akcie ťažiarenských spoločnosti a ETF fondy. Stúpaním po investičnej pyramíde vyššie sa investičné riziko zvyšuje a to má byť vyvážené vyššími výnosmi. Pri akciách ťažobných spoločností už priamo do zlata neinvestujete, investujete do firmy, ktorá zlato a striebro ťaží, a preto zisk alebo strata závisí od finančnej kondície tej ktorej ťažiarenskej spoločnosti. ETF (exchange traded funds) sú fondy obchodované na burze podobné podielovým fondom v rámci kolektívneho investovania. Ich portfólia sa skladajú buď priamo zo zlata a striebra, alebo z mixu týchto kovov. Aj keď sa deklaruje, že najväčšie ETF sú kryté fyzickým zlato a striebrom, k fyzickým dodávkam klientom nedochádza.

Na úplnom vrchole pyramídy stoja burzové derivátové obchody – ako futures kontrakty, opcie, CFD (contract for difference) – v tomto prípade už ide o vysoko špekulatívne burzové investovanie. Riziko straty a výnosu je zo všetkých stupňov najvyššie, a preto sa odporúča len profesionálnym burzovým investorom.

Diskusia

Ing. Juraj Polák

Zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. a popredný odborník na investovanie a nákup investičného zlata a striebra na Slovensku. “Som nadšencom investičného zlata a striebra a už 8 rokov pomáham klientom získať zo zlata a striebra viac."

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest