Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Drží zlato hodnotu?

Drží zlato hodnotu?

Čo to ale vlastne znamená a sú to iba marketinové reči obchodníkov so zlatom? A drží zlato hodnotu lepšie ako papierové peniaze. Aké sú fakty?

V jednoduchosti to vysvetľujú tak, že to, čo ste si mohli kúpiť za 1 uncu zlata v minulosti, môžete si kúpiť aj teraz. V papierových peniazoch to tak nie je.

V podstate hovoríme o zlate a jeho kúpyschopnosti – čo si môžete v danom čase za zlato kúpiť. Jeden náš 80 ročný klient hovorí, že pre neho termín zlato drží hodnotu znamená, že si môže aj o 20 rokov kúpiť za 1 uncu zlata toľko isto koňaku, ako teraz :-). 

Pre jednoduchosť sa uvádzajú príklady, ktoré hovoria, že v roku 1913 ste si mohli kúpiť za 1 uncu zlata (30 dolárov) oblek a dnes si môžete za 1 uncu zlata kúpiť tiež kvalitný oblek – dnes extra luxusný za 1300 dolárov. Rovnaká situácia je pri autách aj pri domoch. Ale aká je skutočnosť týchto príkladov a sú vôbec reálne?

Fakty o zlate ako „udržiavačovi“ hodnoty. 

Má teda stálu hodnotu – kúpyschopnosť? Áno a nie. Jansen Koos z www.bullionstar.com  sa pozrel na analýzu hodnoty zlata voči papierovým peniazom z pohľadu stálej hodnoty zlata. A zameral sa na porovnanie s cenami tovarov a služieb, lebo načo sú peniaze alebo zlato, ak ich nevymeníte za tovary a služby, ak to budeme v budúcnosti potrebovať.

V ekonomike nie je nič stále. Ceny tovarov a služieb sa menia podľa ponuky. Koos sa pozrel na stálosť zlata tak, že meral kúpyschopnosť zlata voči papierovým peniazom z krátkodobého hľadiska (mesiace), strednodobého (roky) a dlhodobého (desaťročia).

Krátkodobý a strednodobý pohľad.

V priebehu mesiacov a rokov je hodnota zlata volatilná – hýbe sa často smerom hore a dole oproti papierovým peniazom. Preto nie je možné povedať, že by zlato v krátkodobom alebo strednodobom pohľade málo stálu hodnotu. Jeho cena môže klesať a stúpať.


Naproti tomu papierové peniaze vyzerajú ako tak stabilne. V krátkodobom pohľade sa ich hodnota nemení (napríklad za mesiac si to nevšimneme), ale v priebehu rokov strácajú hodnotu pomaly.

Kupna sila zlata vs. britska libra

Na grafe je porovnanie kúpyschopnosti ceny zlata za posledných 6 rokov a britskej libry. Stabilnosť kúpnej sily libry je lepšie ako pri zlate, aj keď postupne klesá – umiera. Zlato je síce menej stabilné a kolíše, ale jeho kúpna sila je vyššia ako peňazí – môžeme si za neho kúpiť viac.

Dlhodobý pohľad.

Zlato sa však nekupuje ako ochrana majetku na pár rokov, ale ako poistka na dlhé roky. Preto nás zaujíma dlhodobý pohľad.

Jastram

V tomto prípade si pomôžem grafom od Nicka Lairda z GCRU, ktorý použil dáta pána Roya Jastrama.

Červená linka ukazuje kúpnu silu zlata oproti roku 1930 – teda to, či si môžeme za zlato kúpiť to isté, čo v roku 1930.

Modrá linka ukazuje cenu zlata v britských librách.

Zelená linka ukazuje ceny tovarov (kôš tovarov) v britských librách.

Čo graf ukazuje?

Z dlhodobého hľadiska je červená linka plochá, čo znamená, že zlato má pozoruhodne stálu hodnotu. Raz je to viac, inokedy menej, ale z dlhodobého hľadiska sme si vždy mohli kúpiť za zlato to isté, ako v roku 1930.

Ak je cena zlata vyššie (modrá), ako sú ceny tovarov (zelená), je kúpna sila zlata nad priemerom (červená) – môžeme si dovoliť kúpiť viac. A opačne.

Od roku 1914, keď sa zrušil zlatý štandard, je síce zlato viac volatilné, ale stále silne stabilné v dlhodobom horizonte. Od roku 1974 vidíme prudký rast ceny zlata v librách (modrá linka) a tak isto aj prudký rast cien tovarov v librách (zelená linka).

Prečo prudko rástli ceny aj zlata aj tovarov?

Lebo libra strácala hodnotu. Na kúpyschopnosti zlata sa to výraznejšie nemenilo. Pretože rástli ceny tovarov v librách a zároveň rástla cena zlata v librách.  Mohli sme si teda vždy kúpiť rovnaké množstvo tovarov za jednu uncu zlata.

Ako sú na tom papierové peniaze?

Pri porovnaní hodnoty britskej libry vidíme, že od roku 1974 libra stratila takmer 90% hodnoty.

Kupna sila briskej libry 2

Záver.

Zlato má extrémne silnú stálosť po desaťročia a storočia. Naproti tomu sa hodnota papierových peňazí od skončenia zlatého štandardu a skončenia fixingu na zlato v roku 1974 znižuje. (Dovtedy bola hodnota papierových peňazí relatívne stabilná, pretože bola fixovaná na zlato).

Ak uvažujete s kúpou zlata na krátke alebo stredné obdobie, môže cena zlata kolísať. Z dlhodobého hľadiska je však tvrdo stabilná.

Diskusia

Ing. Slavomír Fogaš

Autor myšlienky pravidelného sporenia a investovania v zlate a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. "Ekonómia a finančníctvo sa vyučuje a prezentuje ako zložitá vec preto, aby tomu ľudia nerozumeli. Mojím cieľom je zrozumiteľne a jasne ukázať základy peňazí, dlhu a financií, aby sme neboli iba bezbrannými spolusediacimi v autobuse, ktorí šoférujú “ tí veľkí”.

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest