Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Vy sa pýtate: Čo je prirážka pri investičnom zlate?

Vy sa pýtate: Čo je prirážka pri investičnom zlate?

V tomto článku sa budeme venovať investičnému zlatu, aj keď rovnaké pravidlá platia aj pri investičnom striebre, platine a paládiu.

Zlato ako ochranu a investíciu je možné nakupovať dvoma spôsobmi. A to ako :

  1. papierové zlato na burze alebo
  2. fyzické zlato vo forme tehličiek a mincí.

Papierové zlato na burze nemá prirážku.

Cena zlata sa stanovuje na medzi- národných trhoch – na burzách. Hlavný trh pre sledovanie ceny zlata je ešte aktuálne Londýn a burza v Chicagu, alebo do popredia sa čoraz viac tlačia ázijské trhy a burzy v Singapure a Šanghaji. Cena zlata sa určuje v dolároch za 1 trojsku uncu – 31,1 gramov a na niektorých burzách je cena hneď prepočítaná na eurá, jeny, juany a pod. Zlato na burze sa obchoduje počas pracovného týždňa a jeho cena sa mení každú sekundu. Na všetkých burzách je cena zlata približne rovnaká a navzájom sa sledujú.

Investičné zlato vo forme tehličiek a mincí má prirážku. 

Na burze sa obchoduje s papierovým zlatom – fyzicky neexistuje. (Prečo to takto funguje, vysvetľujeme tu a tu). Ak chceme vyrobiť zo zlata tehličky, s tým sú spojené náklady – niekto musí tehličku vyrobiť, zabaliť, doviesť, predať, aj spätne vykúpiť, ak je to potrebné a pod.

Prirážka pri investičnom zlate obsahuje:

  • odmenu a náklady mincovne a náklady mincovne – výroba, balenie, testovanie a pod.
  • odmenu a náklady obchodníka – dovoz, predaj, spätný výkup a pod.

Ak je obchodník seriózny a chce byť Vaším dlhodobým partnerom, pri nákupe a ani pri výkupe neúčtuje už žiadne ďalšie poplatky.

Ako sa  počíta cena investičného zlata?

Cena investičného zlata sa počíta ako cena zlata na burze podľa váhy + prirážka. Niektorí predajcovia tejto prirážke hovoria prémia alebo marža, ale je to to isté.

Konkrétny príklad:

Cena zlata za 5 gramovú tehličku sa počíta: Cena zlata na burze za 5 gramov zlata + prirážka pre 5 gramovú tehličku.

Ak je cena zlata na burze za 1 uncu 1100 EUR, cena za 5 gramov bude 176,8 EUR + prirážka = konečná cena pri Vašom nákupe.

Aká je vysoká prirážka pri zlate?

Pri investičnom zlate platí pravidlo, že čím je tehlička alebo minca menšia (ľahšia), prirážka sa zvyšuje.

Konkrétny príklad:

1 gramové tehličky majú prirážku k cena zlata za 1 gram na burze nad 28%, 100 gramové tehličky majú prirážku napríklad iba 2,5%, pri 1000 gramovej tehličke je to iba 1,6%.

Malé sú drahšie, teda kupovať iba veľké?

Menšie tehličky a mince sú v prepočte na jeden gram drahšie, lebo majú vyššiu prirážku. Ich funkcia je však rovnaká, ako funkcia 5 eurových bankoviek vo Vašej peňaženke. Ak máte platiť za niečo menšie, s 500 Eurovkou je to takmer nemožné a ak áno, tak s frflaním .

Pri kilovej tehličke je síce cena najlepšia, ale flexibilita je obmedzená a aj predať ju musíte celú naraz. Naopak nie je vhodné vždy nakupovať iba čo najmenšie mince alebo tehličky, lebo pri nich je prirážka vyššia.

U nás každému klientovi odporučíme nákup na mieru – Optimálny nákup tak, aby bol nákup „ušitý“ podľa dôvodu, prečo nakupuje investičné zlato a striebro. Správne rozdelenie medzi veľké, malé, mince, tehličky umožní získať z nákupu zlata čo najviac.

Diskusia

Ing. Slavomír Fogaš

Autor myšlienky pravidelného sporenia a investovania v zlate a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. "Ekonómia a finančníctvo sa vyučuje a prezentuje ako zložitá vec preto, aby tomu ľudia nerozumeli. Mojím cieľom je zrozumiteľne a jasne ukázať základy peňazí, dlhu a financií, aby sme neboli iba bezbrannými spolusediacimi v autobuse, ktorí šoférujú “ tí veľkí”.

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest