Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

Zlato v časoch inflácie a deflácie.

Zlato v časoch inflácie a deflácie.

Ako sa pripraviť na situáciu, keď nás čaká deflácia? A čo robiť, ak hrozí riziko vyššej inflácie, ako je žiadúce?   

Zlato v časoch inflácie.

Fakt, že zlato je ideálnou ochranou pred infláciou, je zrejmé na prvý pohľad. Význam slova inflácia pochádza z latinského „inflare“ = nafúknuť. Čo v zásade najprv neznamená nič iné, než že sa objem množstva peňazí v obehu zväčší, „nafúkne“. A to nie je celkom to isté ako zvyšovanie cien.

Momentálne zažívame práve takúto situáciu. Masy peňazí, ktoré sa z ničoho nič vynárajú, Európska centrálna banka tlačí každý mesiac 60 miliárd eur, však zatiaľ ešte nemajú žiaden veľký vplyv na ceny. Doteraz si ich banky z obáv pred zrútením systému radšej ponechávali a len postupne uvoľňovali do hospodárskeho obehu. Aj keď aj to sa už teraz mení, a je to vidno aj u nás, kedy banky vo veľkom ponúkajú nielen hypotekárne, ale aj spotrebné úvery a v podstate komukoľvek.

V štádiu začínajúcej, nízkej inflácie najprv dochádza pre ekonomiku k pozitívnému javu a to k oživeniu konzumu. Ľudia nakupujú a tým pumpujú do ekonomiky peniaze. V časoch naplno vypuknutej inflácie je nutné peniaze čo najrýchlejšie zameniť za spotrebné tovary, keďže už o deň neskôr za rovnakú sumu dostaneme menej.

Ako sa správa zlato v takej situácii?

Cenová inflácia obvykle vedie k nárastu kúpnej sily drahých kovov. Ich cena stúpa nie len nominálne, ale hlavne reálne. Inými slovami, za uncu zlata alebo striebra dostane jej majiteľ v čase vysokej inflácie viac tovarov než predtým.

Zlatom sa po stáročia platilo a túto úlohu bude plniť aj v časoch inflácie. Zlato sa však nespráva len ako platobný prostriedok, ale aj ako vzácna surovina, kedže sa nedá ľubovolne rozmnožovať. Panika ľudí, ktorí chcú v poslednej sekunde zachrániť svoj majetok, sa postará o zvyšok, cena zlata sa šplhá do výšky.
V období rozsiahlej, naplno rozbehnutej inflácie vôbec nehrá rolu, aké veľké bankovky, s koľkými na nich vytlačenými nulami by niekto bol ochotný zaplatiť za uncu zlata alebo striebra. Papierové peniaze sú vtedy bezcenné a nikto nie je ochotný za ne dať čokoľvek hodnotné.

Za kúsok zlata však dostanete takmer všetko. Majitelia zlata v takej situácii nebudú takmer nikdy ochotní zameniť ich drahý kov za peniaze, ale za hodnotné statky už však áno. Táto skúsenosť sa potvrdila už pri mnohých infláciách.

Ako sa na takú situáciu pripraviť?

Kto si v pokojných časoch a za reálne ceny vytvoril rezervu v zlate a striebre, bude na tom dobre. Vlastní tým pádom skutočné peniaze, ktorých hodnota zo dňa na deň bude v takej situácii rásť.

Pri vytváraní rezervy netreba ale podliehať emóciam. Tu nejde o to, či zlato je krajšie ako striebro, ktorá tehlička, minca alebo veľkosť sa vám viac páči. V čase vypuknutej inflácie bude dôležité, či má vaša rezerva správny drahý kov, v správnej veľkosti a v dostačujúcom množstve.Treba sa rozhodovať na základe faktov a pripraviť svoju rezervu tak, aby bola pre sitácie, ktoré môžu nastať tá správna.

Časť drahých kovov je vhodné mať v striebre. Táto časť v krízových časoch zabezpečí udržanie si životného štandardu a pokrytie denných potrieb. Je dobré preto odhadnúť celkovú potrebu minimálne na rok. Takto sa podarí prejsť krízovým obdobím pomerne dobre. Veľkosť tejto zložky závisí od veľkosti rodiny, mesačných nákladov, prípadne, ak ste farmár, nemusíte si robiť až takú hlavu, ako keď ste finančný poradca.

S mincami menšej hodnoty zákazníkov všade radi uvítajú. Ideálne sú preto uncové mince, ktoré sa uplatnia pri denných nákupoch alebo pri nákupe vo väčšom. Je veľmi dôležité vlastniť všeobecne známe a ľahko akceptovateľné mince. Exotické zberateľské exempláre predávajúci vezme len nerád, kedže s veľkou pravdepodobnosťou nebude vedieť odhadnúť ich hodnotu. Navyše v takom období nehrá zberateľská hodnota rolu.

Zvyšok rezervy tvorí zlato. Tento podiel by ste podľa možnosti mali nechať nedotknutý, má to totiž byť základ pre časy po skončení krízy resp. po menovej reforme. Je to Váš počiatočný kapitál do nového života. Z tohto podielu môžete po kríze financovať investície a zároveň budete jedným z mála, kto bude schopný využiť príležitosti. napr. kúpite za zlato výhodne nehnuteľnosť, prípadne budete štartovací kapitál na podnikanie.

Počas inflácie sa preto rezervy v zlate dotknite len v prípade núdze. Na nevyhnutné každodenné potreby slúžia strieborné mince, prípadne časť zlata majte v malých zlatých minciach.

Zlato v časoch deflácie.

Počas deflácie nastáva situácia, ked’ máme na jednej strane veľké množstvo tovarov a na strane druhej príliš malé množstvo peňazí. Ceny tak klesajú. Počas deflácie klesajú ceny luxusných tovarov a pre život nepodstatných tovarov omnoho viac, ako je tomu pri životne nevyhnutných tovaroch. Tým kupujúci dostane za svoju hotovosť podstatne viacej tovarov ako predtým.

Avšak nie je to až také ružové, ako to vyzerá. Firmy musia čím ďalej tým viac znižovať ceny, hlavne pri tovaroch vedľajšej potreby, kedže ľudia peniaze nechcú míňať. Veď zajtra bude všetko ešte lacnejšie, a tak nákupy odsúvajú. Mnoho firiem defláciu neprežije. Ale aj tie, ktoré sa ešte držia, nemôžu zamestnancov zaplatiť, nakoľko nemajú takmer žiaden obrat.

Ako sa správa zlato v takej situácii?


Nominálna kúpna cena zlata klesne. Ale kedže priemysel musí za každú cenu svoj prebytok tovarov dostať k spotrebiteľovi, aby tak získal aspoň akú takú hotovosť, otvára sa tu priestor pre zlato, ktoré vstupuje na scénu ako hotovostný platobný prostriedok. Kúpna sila zlata ostáva teda zachovaná. V rôznych defláciách kúpna sila, teda hodnota zlata dokonca ešte stúpla. Tak tomu bolo napríklad v časoch poslednej deflačnej hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch.

Každý štát bude bojovať voči deflácii, pretože vtedy celá ekonomika upadá a nezamestnanosť prudko rastie. Aj to málo peňazí, ktoré je ešte v obehu väčšinou ostáva pod vankúšom, čím sa platobná schopnosť hospodárstva ešte viac oslabuje.

Ale existuje účinná metóda ako zabojovať proti nedostatku peňazí, a tou je tlačiarensky stroj. A to je dôvod, prečo sa dnes tlačí toľko eur. Cieľom je zabrániť hroziacej deflácii.To, že sa tým otvárajú dvere pre spočiatku miernu, po čase slušne rozbehnutú a nakoniec hyperinfláciu ostáva verejným tajomstvom, avšak doteraz sa to stále potvrdilo.

Ako sa v takej situácii správať?

Odporúča sa zbaviť sa dlhov. Nedostatok hotovosti v ekonomike spôsobí, že bude problém všeobecne so splácaním úverov. A to ešte môže znásobiť strata zamestnania, keďže veľa firiem, kvôli znižovaniu ceny svojich výrobkov neprežije, alebo bude vo veľkom prepúšťať.

Ked’že sa v časoch deflácie nárast kúpnej sily hotovosti aj zlata vyvíja viac menej paralelne, v prípade, že ešte sú k dispozícii voľné finančné prostriedky, je vhodné kúpiť ďalšie drahé kovy. Pokiaľ ešte budete mať dostatok hotovosti, spotrebujte ju ako prvú, pretože hyperinflácia, ktorá často zvykne nasledovať spôsobí, že hodnota hotovosti bude ďalej klesať.Určite by bolo chybou, predávať rezervu z drahých kovov

Záver.

Zlato stráca na lesku vlastne len v časoch rozsiahleho hospodárskeho rastu, ked’ rastie blahobyt, keď je mena stabilná a ľudia hľadia s optimizmom do bezstarostnej a pokojnej budúcnosti. Nerobia si starosti a užívajú si život. Zlato vtedy mení svoj imidž bezpečného prístavu v rušných časoch na čiste luxusnú komoditu a je po ňom veľký dopyt hlavne zo strany šperkového priemyslu a luxusného segmentu pre bohatú klientelu.

A ako sa správa štát, keď dôjde k deflácii a hyperinflácii? Pri deflácii bude za každú cenu množstvo peňazí v obehu znehodnocovať, pri hyperinflácii, ktorá tomu často nasleduje, sa zväčša pristupuje k menovej reforme. Ako napr. tej v Československu z roku 1954.

V obidvoch situáciách má tak zlato dobrú pozíciu. V obidvoch situáciách nehrá cena tohoto drahého kovu takmer žiadnu rolu, rozhodujúca je jeho kúpna sila, teda jednoduchá otázka: „Ako dlho môžem vyžiť z jednej unce zlata?“

Diskusia

Ing. Juraj Polák

Zakladateľ a spolumajiteľ spoločnosti Zlaté sporenie a.s. a popredný odborník na investovanie a nákup investičného zlata a striebra na Slovensku. “Som nadšencom investičného zlata a striebra a už 8 rokov pomáham klientom získať zo zlata a striebra viac."

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest